W dniach 25-26 listopada 2014 roku w Centrum Nauki „Kopernik" w Warszawie odbędzie się Kongres Edukacji Pozaformalnej. Podczas tego wydarzenia spotkają się przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z działalnością edukacyjno-rozwojową, w tym przede wszystkim organizacji społecznych, biznesu i strony rządowej.

Zapraszamy do lektury najnowszego biuletynu "Innowacje bez Granic" (nr 3/2014). W tym numerze skupiamy się głównie na kwestiach związanych z tematyką edukacji i szkolnictwa wyższego.

W dniu 20 października 2014 roku Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie VI Spotkanie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

16 października 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się organizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą targi "W kręgu innowacji", które zgromadziły blisko 300 uczestników, którzy mieli możliwość zapioznania się z dokonaniami 60 beneficjentów projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej.

9 października 2014 roku odbyła się konferencja organizowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. "Innowacje społeczna w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL". Konferencja stanowiła okazję do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań systemowych pozwalających zintegrować prace publicznych i niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracowanych mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji. 

Realizatorzy projektu "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE" zapraszają do udziału w konferencjach regionalnych pt. "Cyfrowa Szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji w projekcie EDUSCIENCE". Konferencje skierowane są do decydentów oświaty tj: przedstawicieli władz oświatowych – kuratoriów oświaty, urzędów miast i gmin, instytucji edukacyjnych oraz, dyrektorów i nauczycieli polskich szkół i placówek oświatowych.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na konferencję pn."Innowacje społeczne w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki", która odbędzie się 9 października 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. 

17 września 2014 roku odbyło się seminarium tematyczne "Pracownik 50+ jak skutecznie aktywizować i wykorzystać doświadczenie zawodowe?" zorganizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Konferencja pn."Innowacyjny model współpracy dla instytucji pomocy społecznej i rynku pracy", odbędzie się 26 sierpnia 2014 r. w Rzeszowie.

Na stronie internetowej KIW dostępna jest już publikacja "Czas innowacji 3. Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL"