Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs otwarty nr 44/POKL/8.2.1/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego (Priorytet VIII Regionalne Kadry GospodarkiDziałanie 8.2 Transfer wiedzyPoddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

W najnowszym numerze biuletynu „Innowacje bez Granic” (1/2014), poza opisami projektów z obszaru Zatrudnienie i integracja społeczna, zamieściliśmy także wywiady z beneficjentami, którzy realizują projekty ukierunkowane na wsparcie pracowników po 50. roku życia.

Krajowa Instytucja Wspomagająca wspólnie ze Szwedzką Radą EFS - Biurem Regionalnym dla Południowej Szwecji, zorganizowały Ponadnarodowe Forum Partnerskie w dniach 7-8 kwietnia w Malmö. Wydarzenie zgromadziło około 70 uczestników ze Szwecji, Polski i Irlandii.

4 kwietnia 2014 roku odbyło się w Warszawie seminarium poświęcone problematyce równych szans w miejscu pracy oraz zarządzaniu różnorodnością. Spotkanie zostało zorganizowane przez Konfederację LewiatanFundację Feminoteka oraz Centrum Projektów Europejskich – Krajową Instytucję Wspomagającą.

Konferderacja Lewiatan zaprasza do udziału w II edycji Barometru Różnorodności.

17-18 marca 2014 r. pracownicy KIW wzięli udział w wizycie studyjnej delegacji przedstawicieli Szwedzkiej Rady EFS Regionu Småland och Öarna w Gdańsku i Sopocie. Wizyta została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie we współpracy z Krajową Instytucją Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich.

7 kwietnia 2014 roku w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona projektowi „SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce”. Wydarzenie to będzie okazją do zwiększenia skuteczności współdziałania samorządu, przedsiębiorstw i uczelni wyższych w obszarze działalności innowacyjnej w regionie, podniesienia skuteczności transferu technologii i lepszego wykorzystania potencjału uczelni wyższych przez przedsiębiorstwa w Małopolsce.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014 na składanie wniosków na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry GospodarkiDziałania 8.2 Transfer wiedzyPoddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosił konkurs zamknięty POKL/2.1.2/2014/S na składanie wniosków o dofinansowanie projektów standardowych i projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Lider projektu "Zostać przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zaprasza na konferencję upowszechniającą, która odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r. w Łodzi.