Szwedzka Rada EFS - Biuro Regionalne dla Południowej Szwecji w dniach 7-8 kwietnia br. organizuje w Malmö Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW.

Projektodawca z regionu Szwecja Północna poszukuje partnerów do projektu, skierowanego do migrantów oraz osób niepełnosprawnych.

Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie III Spotkanie dla beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu realizatorówróżnych typów projektów z komponentem ponadnarodowym.

Szwedzka instytucja non profit, działająca w obszarze pomocy społecznej w gminie Göteborg, poszukuje do współpracy instytucji z Polski mających doświadczenia w tym zakresie.

Stowarzyszenie Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale przygotowuje obecnie projekt na konkurs w ramach Programu "Prawa Podstawowe i Obywatelstwo 2007 – 2013" (Fundamental rights and citizenship 2007-2013) i poszukuje partnerów ponadnarodowych do współpracy.

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2013 r. Komitet Monitorujący PO KL uchwałą nr 139 w sprawie przyjęcia zmian do dokumentu Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL zaakceptował zmiany w przedmiotowych dokumentach.

Zachęcamy Państwa do wprowadzenia współpracy ponadnarodowej do realizowanych projektów PO KL. Współpraca taka wpływa na zwiększenie jakości projektów (dzięki wymianie doświadczeń na poziomie ponadnarodowym oraz zastosowaniu w Polsce nowatorskich podejść/metod/narzędzi sprawdzonych w kraju partnerskim), a także przyczynia się do wzrostu potencjału organizacji beneficjentów i ich pracowników poprzez zdobycie nowych umiejętności i nawiązanie kontaktów na przyszłość.

22 stycznia 2014 roku przedstawicielka Krajowej Instytucji Wspomagającej uczestniczyła w seminarium poświęconym metodom aktywizacji zawodowej pracowników po 50 roku życia. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn.: „Continuing training management models updating compatible with current economic and social context: SMEs continuing training. Discussion and cases studies from across the EU”, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i identyfikacja dobrych praktyk obszarze kształcenia ustawicznego w kontekście zachodzących zmian społeczno-ekonomicznych i demograficznych.

Realizatorzy projektu TDAR (Transfer and Development of ArbetSam’s Results) zapraszają na konferencję z zakresu podnoszenia kwalifikacji opiekunów osób starszych, integracji imigrantów oraz rozwoju umiejętności językowych w miejscu pracy (25.03.2014 r., Niemcy).

Realizatorzy projektu pt. "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE" zapraszają na konferencję: "Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu? Dobre praktyki projektu EDUSCIENCE".