15 października 2014

Konferencja "Innowacje społeczna w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL" (podsumowanie) Wydrukuj

9 października 2014 roku odbyła się konferencja organizowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. "Innowacje społeczna w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL". Konferencja stanowiła okazję do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań systemowych pozwalających zintegrować prace publicznych i niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracowanych mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji. Podczas konferencji zostały zaprezentowane instrumenty i metody przetestowane w ramach projektów. Nad możliwością ich wdrożenia podczas panelu dyskutowały przedstawicielki Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Departamentu Rynku Pracy oraz Departamentu Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto podczas konferencji odbyła się prezentacja Krajowej Instytucji Wspomagającej dotycząca upowszechniania i włączania produktów innowacyjnych.