22 października 2014

VI spotkanie z beneficjentami projektów współpracy ponadnarodowej Wydrukuj

W dniu 20 października 2014 roku Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie VI Spotkanie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. W spotkaniu uczestniczyło ponad dwudziestu realizatorów wszystkich typów ww. projektów o różnym poziomie wiedzy i doświadczeń w zakresie współpracy ponadnarodowej: projektów z komponentem ponadnarodowym, w tym projektów innowacyjnych z komponentem oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej PO KL.

Program wydarzenia oparty był przede wszystkim na rozmowach i wymianie doświadczeń między beneficjentami oraz przedstawicielami KIW. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość poznać bliżej doświadczenia w zakresie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Fundacji IMAGO, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi.

Przedstawiciele KIW zaprezentowali także zagadnienia związane z upowszechnianiem produktów współpracy ponadnarodowej, wstępnymi założeniami dotyczącymi ponadnarodowości w przyszłym okresie programowania, a także kwestiami dotyczącymi finansowania projektów współpracy ponadnarodowej. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wątpliwości i problemów na sesji wspólnej z udziałem wszystkich obecnych na spotkaniu oraz w trakcie konsultacji indywidualnych z przedstawicielami KIW. Rozstrzygane problemy dotyczyły głównie rozliczeń w projektach współpracy ponadnarodowej, a także kwestii związanych zarządzaniem współpracą ponadnarodową.

Prezentacje ze spotkania:

pdfPrezentacja: Fundacja IMAGO
pdfPrezentacja: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pdfPrezentacja: KIW - finansowanie PWP, kwestie problemowe zgłoszone na spotkanie
pdfPrezentacja: KIW - upowszechnianie PWP
pdfPrezentacja: KIW - współpraca ponadnarodowa PO WER