28 października 2014

Biuletyn "Innowacje bez Granic" (nr 3/2014) Wydrukuj

Zapraszamy do lektury najnowszego biuletynu "Innowacje bez Granic" (nr 3/2014). W tym numerze skupiamy się głównie na kwestiach związanych z tematyką edukacji i szkolnictwa wyższego. Przedstawiamy ciekawe przedsięwzięcia innowacyjne realizowane w tym obszarze, dotyczące między innymi monitorowania losów absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych, wykorzystania możliwości Internetu do nauki matematyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego czy uznania efektów kształcenia nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ponadto prezentujemy laureatów organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL”.

Biuletyn dostępny jest tutaj.