10 listopada 2014

Konferencja naukowa pn. „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych” Wydrukuj

W dniach 23-24 października 2014 roku w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa pn. „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”. W drugim dniu zorganizowane zostały Targi Organizacji Pozarządowych – „NGO na TOPie” oraz Targi Pracy Wolontariackiej, w których uczestniczyło ponad 100 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, a także studenci i studentki, pracownicy i pracownice Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas targów odwiedzający mogli zapoznać się z materiałami promocyjnymi i projektowymi organizacji, z projektami innowacyjnymi PO KL oraz z przygotowanymi przez organizacje z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego ofertami pracy wolontariackiej dla studentów. Na stoisku z projektami innowacyjnymi PO KL zaprezentowano: projekt pn. „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” realizowany przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, projekt pn. „Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego” realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu oraz materiały dotyczące przedsięwzięć innowacyjnych przekazane przez Krajową Instytucję Wspomagającą.

Konferencja Olsztyn foto 1 Konferencja Olsztyn foto 3 Konferencja Olsztyn foto 2