13 marca 2015

Konferencja „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER” (Warszawa, 24.04.2015) Wydrukuj

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju organizuje konferencję „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER – nowa perspektywa, nowy wymiar”, która zainauguruje wdrażanie Osi Priorytetowej IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Muranów przy ulicy Anielewicza 6 w Warszawie.

W trakcie wydarzenia zostaną przedstawione działania planowane na lata 2015-2020 na rzecz wspierania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Inspirujące prelekcje, prezentacje i dyskusje z udziałem krajowych i zagranicznych gości przybliżą uczestnikom nowe zasady realizacji tych „niestandardowych” projektów, a także przedstawią korzyści z nawiązywania partnerstw ponadnarodowych, inkubowania innowacji społecznych w lokalnych społecznościach czy udziału w mobilności ponadnarodowej.

Program konferencji oraz strona rejestracyjna jest dostępna pod tym adresem:

http://www.power.gov.pl/konferencja