13 kwietnia 2015

Nowy biuletyn "Innowacje bez Granic" (nr 1/2015) Wydrukuj

Pierwszy w 2015 roku numer biuletynu „Innowacje bez Granic” jest różnorodny tematycznie – prezentujemy w nim artykuły i wywiady o przedsięwzięciach innowacyjnych, dotyczących między innymi wsparcia osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku pięćdziesięciu i więcej lat, rozwijania przedsiębiorczości społecznej, monitorowania losów absolwentów szkół wyższych czy kształcenia przez całe życie. Ponadto udało nam się przeprowadzić rozmowę na temat projektów innowacyjnych z profesor Martą Juchnowicz ze Szkoły Głównej Handlowej, członkinią Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Adaptacyjność, i z Alicją Zajączkowską, ekspertką i ewaluatorką projektów, a także porozmawiać z Pauliną Markiewicz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na temat nowego okresu programowania.

Biuletyn dostępny jest w zakładce "Dokumenty i publikacje".