21 maja 2015

Seminarium Sieci Tematycznych (11-12 maja 2015 r.) Wydrukuj

W dniach 11-12 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium dla członków Krajowych Sieci Tematycznych, reprezentujących wszystkie obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (adaptacyjność, dobre rządzenie, edukacja i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i integracja społeczna) oraz reprezentantów Regionalnych Sieci Tematycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas spotkania odbyły się warsztaty, w trakcie których uczestnicy w ramach stolików tematycznych oceniali m.in. kształt systemu realizacji projektów innowacyjnych, w szczególności jego mocne i słabe strony w perspektywie finansowej 2007-2013, jak również wypracowywali rekomendacje na przyszłość.

Seminarium Sieci Tematycznych foto1  Seminarium Sieci Tematycznych foto2  Seminarium Sieci Tematycznych foto3  Seminarium Sieci Tematycznych foto4

Drugiego dnia seminarium podsumowano sesje warsztatowe oraz zaprezentowano działania Krajowej Instytucji Wspomagającej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji działań Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.