21 maja 2015

Transnational Partner Search Forum - zaproszenie Wydrukuj

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w forum partnerskim "Transnational Partner Search Forum". Celem tego wydarzenia jest stworzenie możliwości dyskusji, nawiązania kontaktów i zawiązania partnerstw, które będą służyły realizacji projektów w ramach konkursów na działania mobilnościowe realizowane przez projektodawców z różnych państw. Głównym zadaniem Forum jest ułatwienie nawiązania partnerstw pomiędzy podmiotami, które planują realizować projekty oparte na założeniach Programu IdA, tj. programy mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Forum będzie okazją do spotkania z innymi projektodawcami zaangażowanymi w realizację projektów mobilności ponadnarodowej i rozpoczęcia współpracy, która może zostać wykorzystana w procesie aplikowania o środki EFS w ramach trwającego naboru w PO WER, jak również przy później ogłaszanych konkursach.

Forum odbędzie się 10 czerwca br. w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

Rejestracja uczestników trwa do 27 maja 2015 roku.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz rejestracja na forum dostępne są na stronie www.power.gov.pl/forum