06 lipca 2015

Biuletyn "Innowacje bez Granic" nr 2/2015 już dostępny! Wydrukuj

Drugi w roku 2015 numer biuletynu „Innowacje bez Granic” pozwala przyjrzeć się ciekawym rozwiązaniom innowacyjnym i projektom realizowanym we współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Opisywane przedsięwzięcia dotyczą wielu różnych dziedzin – od monitorowania losów zawodowych absolwentów, przez budowanie współpracy instytucji działających na rynku pracy i wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, po wykorzystanie designu w podnoszeniu jakości usług publicznych.

Biuletyn dostępny jest w zakładce "Dokumenty i publikacje".