16 lipca 2015

III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” ROZSTRZYGNIĘTA! Wydrukuj

Z przyjemnością informujemy Państwa o wynikach Konkursu „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” – III edycja.

Kategoria: Liderzy Innowacji PO KL

Jury, w skład którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ PO KL), przedstawiciele KIW – CPE, przedstawiciele Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz eksperci zewnętrzni, przeprowadziło ocenę merytoryczną 26 projektów, które zostały zgłoszone na konkurs i pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.

Lista rankingowa projektów innowacyjnych:

pdfLista_rankingowa_Liderzy_Innowacji_POKL.pdf

Jury podjęło decyzję o przyznaniu tytułu laureata projektowi:

  • „Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” - Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień dla projektów:
1. wyróżnienie: „PI Migacz” - Piotr Makioła ELMAK,
2. wyróżnienie: „PI - PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”- Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.


Kategoria: Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL

Jury, w skład którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ PO KL), przedstawiciele Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz eksperci zewnętrzni, przeprowadziło ocenę merytoryczną 8 projektów, które zostały zgłoszone na konkurs i pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.

Lista rankingowa projektów współpracy ponadnarodowej:

pdfLista_rankingowa_Liderzy_Współpracy_Ponadnarodowej_POKL.pdf

Jury podjęło decyzję o przyznaniu tytułu laureata projektowi:

  • „EKOtechnik – kształcenie z energią” - Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień dla projektów:
1. wyróżnienie: „Budowa potencjału naukowo-inżynieryjnego INS poprzez wdrażanie opracowanych technologii do praktyki przemysłowej” - Polska Fundacja Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie,
2. wyróżnienie: „Ponad granicami Walczymy z Barierami” - Stowarzyszenie Wspieranie Organizacji Pozarządowych MOST.

Wszyscy beneficjenci, których zgłoszenia zostały poddane ocenie merytorycznej zostaną pisemnie poinformowani o wynikach konkursu. Laureaci i wyróżnieni otrzymają także informację o sposobie przekazania nagrody.

Serdecznie gratulujemy!