06 sierpnia 2015

Spotkania szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 (26 oraz 28.08.2015) Wydrukuj

Centrum Projektów Europejskich zaprasza na spotkania szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Spotkania będą poświęcone omówieniu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

Spotkania odbędą się w dniach 26 i 28 sierpnia (środa i piątek) 2015 r., o godzinie 11.00, w Warszawie w JM Hotel, ul. Grzybowska 45.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w nieprzekraczalnych terminach:
- w przypadku zgłoszenia na spotkanie w dniu 26 sierpnia br. – do 18 sierpnia 2015 r.
- w przypadku zgłoszenia na spotkanie w dniu 28 sierpnia br. – do 20 sierpnia 2015 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zgłoszenie maksymalnie jednej osoby reprezentującej daną instytucję/organizację. Udział drugiej osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym możliwy będzie pod warunkiem dostępności miejsc, o czym poinformujemy Państwa odpowiednio do 21 i 25 sierpnia br.

CPE informuje, że w przypadku wyczerpania miejsc na spotkanie w wybranym przez Państwa terminie, zostanie Państwu zaproponowany udział w spotkaniu w drugim terminie, pod warunkiem dostępności miejsc.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć. Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie Centrum Projektów Europejskich (Konkurs - dokumentacja).

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

xlsFormularz - spotkanie POWER (26 lub 28.08.2015)