19 sierpnia 2015

Praktyki studenckie i wolontariat w Centrum Projektów Europejskich Wydrukuj

Centrum Projektów Europejskich, będące państwową jednostką budżetową podległą bezpośrednio Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, zaprasza zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej, absolwenckiej lub wolontariatu do zgłoszenia swojej kandydatury!

Proponujemy praktykę lub wolontariat w wydziale zajmującym się przede wszystkim przygotowaniem i organizacją konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, dla którego Centrum pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej).

Praktyki i wolontariat są nieodpłatne, jednak pracując z nami mają Państwo szansę na zdobycie wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętności, które mogą przyczynić się do zdobycia pracy lub zwiększenia szans na jej pozyskanie.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikowania znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum, pod adresem: www.cpe.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!