07 września 2015

Ważna informacja dotycząca konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 ogłoszonego przez CPE na projekty współpracy ponadnarodowej Wydrukuj

Uprzejmie informujemy, że wszystkie bieżące informacje dotycząca konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 ogłoszonego przez CPE na projekty współpracy ponadnarodowej, w tym zmiany w Regulaminie konkursu, interpretacje Instytucji Pośredniczącej, komunikaty, najczęściej zadawane pytania, dostępne są wyłącznie na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich.