06 listopada 2015

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w III edycji konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013” Wydrukuj

W dniu 6 listopada 2015 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w III edycji konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013”.

W kategorii Lider Innowacji nagrodę dla laureata otrzymał projekt:

  • „Benchmarking  narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”  Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Dwa wyróżnienia odebrali przedstawiciele projektów:

  • „PI Migacz”  Piotr Makioła ELMAK,
  • „PI - PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

W kategorii Lider Współpracy Ponadnarodwej nagrode dla laureata otrzymał projekt:

  • „EKOtechnik – kształcenie z energią”  Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Dwa wyróżnienia odebrali przedstawiciele projektów:

  • „Budowa potencjału naukowo-inżynieryjnego INS poprzez wdrażanie opracowanych technologii do praktyki przemysłowej”  Polska Fundacja Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie,
  • „Ponad granicami walczymy z barierami”  Stowarzyszenie Wspieranie Organizacji Pozarządowych MOST.