18 października 2012

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 3/2012)

Trzeci w tym roku numer „Innowacji bez Granic” jest poświęcony przede wszystkim obszarowi edukacji. Przedstawiamy m.in. innowacyjne podejście do nauczania matematyki oraz do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, a także do rozwiązania problemu niedostosowania ofert kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy. O swoich pomysłach opowiedzieli nam, odpowiednio: prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, współrealizatorka projektu wykorzystującego innowacyjne narzędzie „Gramy w piktogramy” oraz Konrad Wróbel z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która poprzez organizowanie „młodzieżowych miniprzedsiębiorstw” chce rozpropagować w szkołach podejście „nauki przez działanie” (learning by doing). Piszemy także o projekcie „Innowacje edukacyjne”, który – korzystając z doświadczeń zagranicznych – wspólnie z pracodawcami wypracowuje gotowy do zastosowania w praktyce modułowy system kształcenia w szkole zawodowej.

Zapraszamy do lektury!

pdfibg_2012_03.pdf