24 lutego 2013

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 4/2012)

W bieżącym numerze biuletynu przedstawiamy m.in. inspirującą rozmowę z panią Iwoną Janicką, inicjatorką projektu realizowanego z wykorzystaniem doświadczeń duńskich „Mam dziecko – pracuję”. Projekt Fundacji Aktywności Lokalnej z Poznania ma szansę na przyczynienie się do poprawy godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.
  
Ponadto prezentujemy opisy innych ciekawych inicjatyw społecznych: elektronicznego programu doradczego (Wielowymiarowa Ocena Preferencji Zawodowych), a także narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych; wspierania pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w zdobywaniu oraz potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych, a pracodawców w poszukiwaniu pracowników (Platforma Flexicurity MiŚP).

pdfibg_2012_04.pdf