Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt edukacyjny „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 sierpnia 2013 r. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty współpracy ponadnarodowej PO KL.

Pragniemy poinformować że w dniu 2 sierpnia 2013 r. została ogłoszona VII edycja konkursu dla dziennikarzy „ludzka twarz EFS” .

Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konkursu jest promowanie, poprzez pióro, mikrofon i ekran, projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 8-9 sierpnia 2013 r. w Rzeszowie przedstawicielki KIW wzięły udział w spotkaniach w ramach konkursów 6.1.1 PO KL oraz 7.2.1 PO KL.

Włoskie instytucje CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale) i Befree (ekspert w zakresie przemocy wobec kobiet – gender violence), są w trakcie przygotowania projektu mającego na rzecz zwiększenie świadomości w zakresie handlu ludźmi (w kontekście wykorzystania na tle seksualnym i turystyki seksualnej). Realizatorzy projektu zapraszają do współpracy także polskich partnerów - organizacje zainteresowane działaniami we wskazanej tematyce, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet.

Bułgarski projektodawca poszukuje zagranicznych partnerów do projektu, którego głównym celem jest poprawa jakości życia społeczności romskiej poprzez zapewnienie bezpłatnej platformy e-learningowej w edukacji.

Ruszyła V edycja konkursu Eurolider, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie, prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają życie lokalnej społeczności.

W dniu 1 sierpnia 2013 r. w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” PO KL, dotyczące konkursu nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 na projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z roboczym tłumaczeniem na j. angielski podrozdziału nr 1.4.5.1 Projekty w ramach współpracy ponadnarodowej „Zasad finansowania PO KL”. Wspomniany podrozdział przedstawia podstawowe zasady finansowania i rozliczania wydatków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej (PWP) PO KL, z którymi powinni się zapoznać także partnerzy ponadnarodowi w PWP.