Bloki tematyczne

W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące bloków tematycznych, czyli grup projektów wyodrębnionych pod kątem wypracowywanych przez nie podobnych rozwiązań innowacyjnych, w czterech obszarach EFS: adaptacyjność, dobre rządzenie, edukacja i szkolnictwo wyższe oraz zatrudnienie i integracja społeczna.

Materiały dotyczące poszczególnych bloków tematycznych (pakietów innowacji) zawierają informację wstępną, opis danego bloku, uwzględniający m.in. korzyści wynikające z zastosowania ujętych w nim rozwiązań innowacyjnych oraz załącznik zawierający listę rozwiązań innowacyjnych wchodzących w skład danego bloku tematycznego wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Bloki aktualizowane są w cyklu kwartalnym.

Wszelkie propozycje zmiany ujęcia projektów innowacyjnych w ramach konkretnych bloków tematycznych należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

docBloki tematyczne - formularz zgłaszania uwag

Krajowa Instytucja Wspomagająca wyraża zgodę na pobieranie materiałów zamieszczonych w tej zakładce oraz ich wykorzystywanie na potrzeby prowadzania działań upowszechniająco – włączających. Jeżeli planują Państwo korzystanie z tych materiałów np. przez umieszczenie ich na swojej stronie internetowej, wykorzystanie podczas prezentacji lub rozesłanie do innych osób, prosimy o umieszczenie (na stronie www lub w mailach do adresatów) informacji, iż materiały stanowią własność intelektualną Krajowej Instytucji Wspomagającej i są chronione prawem autorskim.

Adaptacyjność (Bloki tematyczne)

Poniżej zamieszczamy informacje na temat rozwiązań innowacyjnych ujętych w blokach tematycznych w obszarze Adaptacyjność.

1. Blok tematyczny: Budowanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
pdfInfografika: Budowanie potencjału
pdfOpis bloku: Budowanie potencjału adaptacyjnego
xlsxZałącznik: lista rozwiązań - Budowanie potencjału adaptacyjnego

2. Blok tematyczny: Pracownicy 50+
pdfInfografika: Pracownicy 50+
pdfOpis bloku: Pracownicy 50+
xlsxZałącznik: lista rozwiązań - Pracownicy 50+

3. Blok tematyczny: CSR
pdfInfografika: CSR
pdfOpis bloku: CSR
xlsxZałącznik: lista rozwiązań - CSR

4. Blok tematyczny: Idea flexicurity
pdfInfografika: Idea flexicurity
pdfOpis bloku: Idea flexicurity
xlsxZałącznik: lista rozwiązań - Idea flexicurity

5. Blok tematyczny: Przedsiębiorczość akademicka oraz współpraca przedsiębiorców z sektorem nauki
pdfInfografika: Przedsiębiorczość akademicka
pdfOpis bloku: Przedsiębiorczość akademicka
xlsxZałącznik: lista rozwiązań - Przedsiębiorczość akademicka

Dobre rządzenie (Bloki tematyczne)

Poniżej zamieszczamy informacje na temat rozwiązań innowacyjnych ujętych w blokach tematycznych w obszarze Dobre rządzenie.

1. Blok tematyczny: Modernizacja administracji publicznej
pdfInfografika: Modernizacja administracji publicznej
pdfOpis bloku: Modernizacja administracji publicznej
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Modernizacja administracji publicznej

2. Blok tematyczny: Aktywne NGO’s – sprawne państwo
pdfInfografika: Aktywne NGO
pdfOpis bloku: Aktywne NGO
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Aktywne NGO

Edukacja i szkolnictwo wyższe (Bloki tematyczne)

Poniżej zamieszczamy informacje na temat rozwiązań innowacyjnych ujętych w blokach tematycznych w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe.

1. Blok tematyczny: Innowacyjne metody nauczania uczniów
pdfInfografika: Innowacyjne metody nauczania
pdfOpis bloku: Innowacyjne metody nauczania
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Innowacyjne metody nauczania

2. Blok tematyczny: Kształcenie zawodowe i ustawiczne w powiązaniu z rynkiem pracy 
pdfInfografika: Kształcenie zawodowe
pdfOpis bloku: Kształcenie zawodowe i ustawiczne
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Kształcenie zawodowe i ustawiczne

3. Blok tematyczny: Kształtowanie przedsiębiorczości wśród uczniów
pdfInfografika: Kształtowanie przedsiębiorczości wśród uczniów
pdfOpis bloku: Kształtowanie przedsiębiorczości
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Kształtowanie przedsiębiorczości

4. Blok tematyczny: Systemy motywowania nauczycieli do innowacyjności
pdfInfografika: Systemy motywowania nauczycieli
pdfOpis bloku: Systemy motywowania nauczycieli
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Systemy motywowania nauczycieli

5. Blok tematyczny: Uczniowie o indywidualnych potrzebach edukacyjnych
pdfInfografika: Uczniowie o indywidualnych potrzebach edukacyjnych
pdfOpis bloku: Uczniowie o indywidualnych potrzebach
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Uczniowie o indywidualnych potrzebach

6. Blok tematyczny: Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
pdfInfografika: Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
pdfOpis bloku: Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

 7. Blok tematyczny: Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych
pdfInfografika: Monitorowanie losów zawodowych absolwentów
pdfOpis bloku: Monitorowanie losów zawodowych absolwentów
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

 

Zatrudnienie i integracja społeczna (Bloki tematyczne)

Poniżej zamieszczamy informacje na temat rozwiązań innowacyjnych ujętych w blokach tematycznych w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna.

1. Blok tematyczny: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w grupie wiekowej powyżej 45 roku życia
pdfInfografika: Aktywizacja zawodowa os. bezrobotnych 45+
pdfOpis bloku: Aktywizacja zawodowa os. bezrobotnych 45+
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Aktywizacja zawodowa os. bezrobotnych 45+

2. Blok tematyczny: Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne
pdfInfografika: Aktywizacja zawodowa osób opuszczających ZK
pdfOpis bloku: Aktywizacja zawodowa osób opuszczających ZK
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Aktywizacja zawodowa osób opuszczających ZK

3. Blok tematyczny: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
pdfInfografika: Działania na rzecz ON
pdfOpis bloku: Działania na rzecz ON
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Działania na rzecz ON

4. Blok tematyczny: Działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
pdfInfografika: Działania na rzecz podmiotów ES
pdfOpis bloku: Działania na rzecz podmiotów ES
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Działania na rzecz podmiotów ES

5. Blok tematyczny: Działania na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
pdfInfografika: Działania na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji
pdfOpis bloku: Działania na rzecz os. w szczególnej sytuacji
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Działania na rzecz os. w szczególnej sytuacji

6. Blok tematyczny: Aktywizacja zawodowa absolwentów i osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia
pdfInfografika: Aktywizacja zawodowa absolwentów
pdfOpis bloku: Aktywizacja zawodowa absolwentów
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Aktywizacja zawodowa absolwentów

7. Blok tematyczny: Godzenie ról zawodowych i rodzinnych 
pdfInfografika: Godzenie ról zawodowych i rodzinnych
pdfOpis bloku: Godzenie ról zawodowych i rodzinnych
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Godzenie ról zawodowych i rodzinnych

8. Blok tematyczny: Instrumenty interwencji socjalnej i wyrównywania szans
pdfInfografika: Instrumenty interwencji socjalnej
pdfOpis bloku: Instrumenty interwencji socjalnej
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Instrumenty interwencji socjalnej

9. Blok tematyczny: Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych
pdfInfografika: Współpraca IRP IPS
pdfOpis bloku: Współpraca IRP IPS
xlsZałącznik: lista rozwiązań - Współpraca IRP i IPS