dolnośląskie
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: posiedzenia

Liczba podkategorii: 33

posiedzenia

XXXIII Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 3 marca 2015 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „EIPD – nowa jakość doradztwa” opracowanego przez POINT sp. z o.o.

XXXII Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 3 września 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” opracowanego przez Fundację Imago.

XXXI Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 1 września 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.„Elearning na rzecz niewidomych i niedowidzących” opracowanego przez Fundację Widzialni.

XXX Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 13 sierpnia 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.„Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych” opracowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

XXIX Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 30 lipca 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” opracowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

XXVIII Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 10 lipca 2014 roku.

 • Walidacja produktów finalnych projektów innowacyjnych pn. „Trener aktywności” oraz „Zatrudnienie wspomagane” opracowanych przez Fundację Eudajmonia.

XXVII Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 20 maja 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa” opracowanego przez Centrum Terapii Uzależnień.

XXVI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 7 kwietnia 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” realizowanego przez Fundację „Promyk Słońca”.

XXV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 marca 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego” realizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.

XXIV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 27 stycznia 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji” realizowanego przez Agencje Rozwoju Innowacji S. A.

XXIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 2 września 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez GB Group Polska Sp. z o. o.

XXII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 9 sierpnia 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

XXI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 25 lipca 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Szkoła życia” realizowanego przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska.

 

XX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 23 marca 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „EIPD – nowa jakość doradztwa” realizowanego przez Point Sp. z o.o.

XIX posiedzenie

Posiedzenie odbyło sie 13 marca 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Silver Team czyli potęga doświadczenia” realizowanego przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o. o.

XVIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 1 lutego 2013 roku.

Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa” realizowanego przez Centrum Terapii Uzależnień.

XVII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 21 stycznia 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

XVI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 28 listopada 2012 roku.

 • Opiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Młodzi gniewni – wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej;
 • Szkolenie dla członków RST z zakresu walidacji produktu finalnego.

XV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 20 listopada 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego”.

XIV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 15 października 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji” realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji.

XIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 8 października 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Elearning na rzecz niewidomych i niedowidzących” realizowanego przez Fundację Widzialni.

XII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 4 października 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Fundację Imago;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” realizowanego przez Fundację Promyk Słońca.

XI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 września 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Trener Aktywności” realizowanego przez Fundację Eudajmonia.

X posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 20 września 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn.”Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych”- Fundacja Edukacji Europejskiej;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Spróbujmy się zrozumieć”- Dobre Kadry. Centrum Badawczo-szkoleniowe sp. z o .o.

VIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 22 sierpnia 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla osób niepełnosprawnych” (GB Group Polska sp. z o. o).

IX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 14 września 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Zatrudnienie wspomagane” realizowanego przez Fundację Edudajmonia.

VII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 4 czerwca 2012 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Szkoła życia” realizowanego przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska;
 • Omówienie realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych na Dolnym Śląsku;
 • Harmonogram prac RST WD w II półroczu 2012 r.

VI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 14 lutego 2012 roku.

 • Prezentacja projektów innowacyjnych wyłonionych do dofinansowania w konkursach w 2011 roku;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Silver Team czyli potęga doświadczenia”.

V posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 13 grudnia 2011 roku.

 • Prezentacja informacji o konkursach na projekty innowacyjne i ponadnarodowe;
 • Prezentacja wniosków z konferencji „Innowacje w praktyce” zorganizowanej przez Krajową Instytucję Wspomagającą;
 • Zatwierdzenie Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego na rok 2012;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „ Fundusz pożyczkowo-doręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

IV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 27 września 2011 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” złożonej przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych;
 • Dyskusja nad projektem Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego na rok 2012.

III posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 19 maja 2011 roku.

 • Zaprezentowanie produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” – Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa;
 • Dyskusja nad zwalidowaniem / nie zwalidowaniem produktu finalnego;
 • Prezentacja instytucji, które przystąpiła do RST WD w 2011 roku oraz jej projektu – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Dobre kadry. Centrum badawczo- szkoleniowe sp. z o.o.;
 • Zaprezentowanie aktualnego stanu wdrażania projektów innowacyjnych PO KL na Dolnym Śląsku, porównanie z innymi województwami.

II posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 23 listopada 2010 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego: Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy – Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa;
 • Sprawozdanie z IV posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej Zatrudnienie i integracja Społeczna;
 • Sprawozdanie ze spotkania Przewodniczących Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych.

I posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 3 września 2010 roku.

 • Zaprezentowanie zatwierdzonego przez PKM PO KL WD składu instytucjonalnego i osobowego RST Województwa Dolnośląskiego;
 • Zaprezentowanie zakresu konkursów na projekty innowacyjne ogłaszanych w roku 2010;
 • Zaprezentowanie roli RST i harmonogram prac Sieci na najbliższe miesiące;
 • Zatwierdzenie Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego;
 • Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego.