dolnośląskie
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: Uchwały

Uchwały

Uchwała nr 62 (RST woj. dolnośląskie) z 11 kwietnia 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” realizowanego przez Fundację „Promyk Słońca”.

Uchwała nr 62 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 61 (RST woj. dolnośląskie) z 3 kwietnia 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych  młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego” realizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.

Uchwała nr 61 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 60 (RST woj. dolnośląskie) z 3 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych  młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego” realizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.

Uchwała nr 60 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 59 (RST woj. dolnośląskie) z 31 stycznia 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji” realizowanego przez Agencje Rozwoju Innowacji S.A.

Uchwała nr 59 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 58 (RST woj. dolnośląskie) z 13 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji” realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A.

Uchwała nr 58 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 57 (RST woj. dolnośląskie) z 9 września 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez GB Group Polska Sp. z o.o.

Uchwała nr 57 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 56 (RST woj. dolnośląskie) z 16 sierpnia 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Uchwała nr 56 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 55 (RST woj. dolnośląskie) z 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego „Go Work szansą dla osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez GB Group Polska Sp. z o.o.

Uchwała nr 55 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 54 (RST woj. dolnośląskie) z 1 sierpnia 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Szkoła życia” realizowanego przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska.

Uchwała nr 54 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 53 (RST woj. dolnośląskie) z 3 lipca 2013 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Szkoła życia” realizowanego przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska.

Uchwała nr 53 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 52 (RST woj. dolnośląskie) z 10 maja 2013 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Uchwała nr 52 (RST woj. dolnośląskie)Uchwała nr 51 (RST woj. dolnośląskie) z 28 marca 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „EIPD – nowa jakość doradztwa” realizowanego przez Point Sp. z o.o.

Uchwała nr 51 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 50 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wydania oceny walidacyjnej dotyczącej produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Silver Team czyli potęga doświadczenia” realizowanego przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o. o.

Uchwała nr 50 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 49 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wyboru eksperta do zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „EIPD – nowa jakość doradztwa” realizowanego przez Point Sp. z o. o.

Uchwała nr 49 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 48 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa” realizowanego przez Centrum Terapii Uzależnień.

Uchwała nr 48 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 47 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru eksperta do zaopiniowania produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Silver Team czyli potęga doświadczenia” realizowanego przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o. o.

Uchwała nr 47 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 46 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Uchwała nr 46 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 45 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa” realizowanego przez Centrum Terapii Uzależnień.

Uchwała nr 45 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 44 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego na rok 2013.

Uchwała nr 44 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 43 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego w ramach priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Uchwała nr 43 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 42 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Młodzi gniewni – wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Uchwała nr 42 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 41 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego”.

Uchwała nr 41 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 40 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego” realizowanego w ramach priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.

Uchwała nr 40 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 39 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Uchwała nr 39 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 38 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji” realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji.

Uchwała nr 38 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 37 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” realizowanego przez Fundację Promyk Słońca.

Uchwała nr 37 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 36 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Fundację Imago.

Uchwała nr 36 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 35 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Elearning na rzecz niewidomych i niedowidzących” realizowanego przez Fundację Widzialni.

Uchwała nr 35 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 34 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Trener Aktywności” realizowanego przez Fundację Eudajmonia.

Uchwała nr 34 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 33 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Uchwała nr 33 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 32 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Spróbujmy się zrozumieć”- Dobre Kadry. Centrum Badawczo szkoleniowe sp. z o.o.

Uchwała nr 32 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 31 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn.”Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych”- Fundacja Edukacji Europejskiej.

Uchwała nr 31 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 30 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 19 września 2012 roku w sprawie pozytywnej opinii na temat strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Zatrudnienie wspomagane” realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Eudajmonia.

Uchwała nr 30 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 29 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 11 września 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „CSR drogą do innowacji” realizowanego w ramach Priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL przez Agencję Rozwoju Innowacji.

Uchwała nr 29 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 28 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 11 września 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „E-learning ba rzecz niewidomych i niedowidzących” realizowanego w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Widzialni.

Uchwała nr 28 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 27 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 11 września 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” realizowanego w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Promyk Słońca.

Uchwała nr 27 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 26 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 3 września 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację IMAGO.

Uchwała nr 26 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 25 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie warunkowej opinii na temat Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez GB Group Polska sp. z o.o.

Uchwała nr 25 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 24 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Trener aktywności” realizowanego przez Fundację Eudajmonia.

Uchwała nr 24 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 23 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Zatrudnienie wspomagane” realizowanego przez Fundację Eudajmonia.

Uchwała nr 23 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 22 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Uchwała nr 22 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 21 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Spróbujmy się zrozumieć” realizowanego przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

Uchwała nr 21 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 20 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Uchwała nr 20 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 19 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla niepełnosprawnych” realizowanego przez GB Group Polska sp. z o. o.

Uchwała nr 19 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 18 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 4 czrewca 2012 roku w sprawie warunkowej opinii nt. Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Szkoła życia” realizowanego w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska.

Uchwała nr 18 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 17 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała nr 17 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 16 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Szkoła życia” realizowanego w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska.

Uchwała nr 16 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 15 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie akceptacji Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Silver Team czyli potęga doświadczenia”, realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

Uchwała nr 15 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 14 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Silver Team czyli potęga doświadczenia” realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

Uchwała nr 14 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 13 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie akceptacji Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „ Fundusz pożyczkowo-doręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Uchwała nr 13 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 12 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Działania RST WD na 2012 rok.

Uchwała nr 12 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 11 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Uchwała nr 11 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 10 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 27 września 2011 roku w sprawie warunkowej opinii na temat strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego w ramach Priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Uchwała nr 10 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 9 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała nr 9 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 8 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Uchwała nr 8 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 7 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy”, realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 komponentu regionalnego POKL przez Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa.

Uchwała nr 7 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 6 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wyboru eksperta do walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” realizowanego przez Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa.

Uchwała nr 6 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 5 (RST woj. dolnośląskie) z 21 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia strategii działania RST na rok 2011.

Uchwała nr 5 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 4 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie akceptacji Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. "Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy".

Uchwała nr 4 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 3 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 15 października 2010 roku w sprawie wyboru ekspertów do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa.

Uchwała nr 3 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 2 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 3 września 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RST.

Uchwała nr 2 (RST woj. dolnośląskie)


Uchwała nr 1 (RST woj. dolnośląskie) z dnia 3 września 2010 roku dotycząca przyjęcia regulaminu funkcjonowania RST.

Uchwała nr 1 (RST woj. dolnośląskie)