lubelskie
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: Posiedzenia

Liczba podkategorii: 23

Posiedzenia

XXIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 11 września 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. "Branżowy GPS dla absolwentów dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej";
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. "Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim".

XXII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 czerwca 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Lubelska Pracownia” realizowanego przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

XXI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 6 maja 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „ART AKTYWATOR” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej,
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie,
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Im wcześniej tym skuteczniej – innowacyjna metoda programowego wdrożenia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii społecznej” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC” Poland.

XX posiedzenie

Posiedznie odbyło się 4 marca 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Świat dobrej przyszłości” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.

XIX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 23 stycznia 2014 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-Wirtualny Asystent Kariery 50+”, realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

XVIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 10 grudnia 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER”, realizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.,
 • Zatwierdzenie Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na 2014 rok.

XVII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 24 października 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI 50+ Doświadczenie” realizowanego przez Caritas Polska

XVI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 września 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”;
 • Propozycje działań upowszechniających i włączających do Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL na 2014 rok.

XV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 sierpnia 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Zintegrowany Model Kulturoterapii w Pedagogice młodzieży zagrożonej Wykluczeniem Społecznym” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50 roku życia” realizowanego przez FUDA Agnieszka Laskowska;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Pi e-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie Lubelskim” realizowanego przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

XIV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 27 marca 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej” realizowanego przez Ecorys Polska Sp. z o. o;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI ART-AKTYWATOR” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Lubelska Pracownia” realizowanego przez Wyższą Szkołę przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

XIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 lutego 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wyjść na prostą” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

XII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 24 stycznia 2013 roku.

 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Przyjazny świat” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.

XI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 20 grudnia 2012 roku.

 • Zatwierdzenie Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na rok 2013;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim” realizowanym przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

X posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 25 października 2012 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Semafor nowych możliwości” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

IX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 10 sierpnia 2012 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Obudź w sobie olbrzyma – Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej” realizowanego przez EUROPERSPEKTYWA Beata Romejko.

VIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 30 maja 2012 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Dłużej na rynku pracy” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Im wcześniej tym skuteczniej – innowacyjna metoda programowego wdrożenia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii społecznej” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

VII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 10 kwietnia 2012 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością” realizowanego przez Europerspektywa Beata Romejko;
 • Omówienie postępów w realizacji projektów innowacyjnych przyjętych do dofinansowania w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim.

VI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 1 lutego 2012 roku.

 • Zmiana Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego;
 • Zatwierdzenie Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na rok 2012;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Świat dobrej przyszłości” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie;
 • Zaopiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

V posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 22 sierpnia 2011 roku.

 • Zmiana Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego;
 • Zmiana Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Łódzkiego na rok 2011;
 • Opiniowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.” Zintegrowany Model Kulturoterapii w Pedagogice Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym”, złożonej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu.

IV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 30 maja 2011 roku.

 • Zmiana składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego: Obudź w sobie olbrzyma – innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej – Europerspektywa Beata Romejko;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego: Dłużej na rynku pracy – Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich.

III posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 21 kwietnia 2011 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego: Semafor nowych możliwości – Fundacja Inicjatyw menedżerskich;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego: Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością – Europerspektywa Beata Romejko.

II posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 16 grudnia 2010 roku.

 • Strategia Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na rok 2011;
 • Prezentacja projektów innowacyjnych przyjętych do dofinansowania w 2010 roku.

I posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 19 maja 2010 roku.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania RST.