lubelskie
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: Uchwały

Uchwały

Uchwała nr 1/2015 (RST woj. lubelskie) z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Lubelskiego.

Uchwała nr 1/2015 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 8/2014 (RST woj. lubelskie) z dnia 19 września 2015 roku w sprawie wydania oceny walidacyjnej produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: "Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim", realizowanego przez Fundacje Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uchwała nr 8/2014 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 7/2014 (RST woj. lubelskie) z dnia 19 września 2014 roku w sprawie wydania oceny walidacyjnej produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: "Branżowy GPS dla absolwentów szków wyższych - innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej", realizowanego przez Ecorys Polska Sp. z o.o.

Uchwała nr 7/2014 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 6/2014 (RST woj. lubelskie) z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Lubelska Pracownia” realizowanego przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Uchwała nr 6/2014 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 5/2014 (RST woj. lubelskie) z 6 maja 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Im wcześniej tym skuteczniej – innowacyjna metoda programowego wdrożenia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii społecznej” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC” Poland.

Uchwała nr 5/2014 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 4/2014 (RST woj. lubelskie) z 6 maja 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

Uchwała nr 4/2014 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 3/2014 (RST woj. lubelskie) z 6 maja 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „ART AKTYWATOR” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej.

Uchwała nr 3/2014 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 2/2014 (RST woj. lubelskie) z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Świat dobrej przyszłości” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.

Uchwała nr 2/2014 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 1/2014 (RST woj. lubelskie) z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-Wirtualny Asystent Kariery 50+”, realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Uchwała nr 1/2014 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 19/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na 2014 rok.

Uchwała nr 19/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 18/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER”, realizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Uchwała nr 18/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 17/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI 50+ Doświadczenie” realizowanego przez Caritas Polska.

Uchwała nr 17/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 16/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 7 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

Uchwała nr 16/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 15/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Pi e-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie Lubelskim” realizowanego przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Uchwała nr 15/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 14/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50 roku życia” realizowanego przez FUDA Agnieszka Laskowska.

Uchwała nr 14/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 13/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Zintegrowany Model Kulturoterapii w Pedagogice młodzieży zagrożonej Wykluczeniem Społecznym” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Uchwała nr 13/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 12/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Lubelska Pracownia” realizowanego przez Wyższą Szkołę przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Uchwała nr 12/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 11/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI ART-AKTYWATOR” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej.

Uchwała nr 11/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 10/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Uchwała nr 10/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 9/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej” realizowanego przez Ecorys Polska Sp. z o.o.

Uchwała nr 9/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 8/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wyjść na prostą” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Uchwała nr 8/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 7/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Uchwała nr 7/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 6/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Przyjazny świat” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.

Uchwała nr 6/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 5/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

Uchwała nr 5/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 4/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.

Uchwała nr 4/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 3/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

Uchwała nr 3/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 2/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim” realizowanym przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uchwała nr 2/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 1/2013 (RST woj. lubelskie) z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego na rok 2013.

Uchwała nr 1/2013 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 9/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Semafor nowych możliwości” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

Uchwała nr 9/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 8/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wydania oceny walidacyjnej produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej” realizowanego przez EUROPERSPEKTYWA Beata Romejko.

Uchwała nr 8/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 7/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Im wcześniej tym skuteczniej – innowacyjna metoda programowego wdrożenia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zagadnienia ekonomii społecznej” realizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Uchwała nr 7/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 6/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wydania oceny walidacyjnej produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: „Dłużej na rynku pracy” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Uchwała nr 6/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 5/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania oceny walidacyjnej produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością” realizowanego przez Europerspektywa Beata Romejko w Lublinie w ramach Działania 9.2 PO KL.

Uchwała nr 5/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 4/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim”.

Uchwała nr 4/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 3/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Świat dobrej przyszłości”.

Uchwała nr 3/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 2/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012.

Uchwała nr 2/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 1/2012 (RST woj. lubelskie) z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 1/2012 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 6/2011 (RST woj. lubelskie) z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. "Zintegrowany Model Kulturoterapii w Pedagogice Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym".

Uchwała nr 6/2011 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 5/2011 (RST woj. lubelskie) z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.”Dłużej na rynku pracy”.

Uchwała nr 5/2011 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 4/2011 (RST woj. lubelskie) z dnia 30 maja 2011 w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.”Obudź w sobie olbrzyma – innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej”.

Uchwała nr 4/2011 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 3/2011 (RST woj. lubelskie) z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”.

Uchwała nr 3/2011 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 2/2011 (RST woj. lubelskie) z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Semafor nowych możliwości”.

Uchwała nr 2/2011 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 1/2011 (RST woj. lubelskie) z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 1/2011 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 2/2010 (RST woj. lubelskie) z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia strategii działania na rok 2011.

Uchwała nr 2/2010 (RST woj. lubelskie)


Uchwała nr 1/2010 (RST woj. lubelskie) z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 1/2010 (RST woj. lubelskie)