lubuskie
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: Uchwały

Uchwały

Uchwała nr 9 (RST woj. lubuskie) z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”– Fundacja na rzecz Collegium Polonicum”.

Uchwała nr 9 (RST woj. lubuskie)


Uchwała nr 8 (RST woj. lubuskie) z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Edukacyjny Symulator Ekonomiczny INVESTOR” realizowanego przez Converse Sp. z o.o.

Uchwała nr 8 (RST woj. lubuskie)


Uchwała nr 6 (RST woj. lubuskie) z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „PI-PWP TRANSADAPT” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie.

Uchwała nr 6 (RST woj. lubuskie)


Uchwała nr 5 (RST woj. lubuskie) z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubuskiego na rok 2012.

Uchwała nr 5 (RST woj. lubuskie)


Uchwała nr 4 (RST woj. lubuskie) z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego „pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy” złożonej przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

Uchwała nr 4 (RST woj. lubuskie)


Uchwała nr 3 (RST woj. lubuskie) z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie wyboru ekspertów do oceny strategii wdrażania projektów innowacyjnych realizowanych w ramach komponentu regionalnego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim.

Uchwała nr 3 (RST woj. lubuskie)


Uchwała nr 2 (RST woj. lubuskie) z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr 2 (RST woj. lubuskie)


Uchwała nr 1 (RST woj. lubuskie) z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci tematycznej dla Województwa Lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 1 (RST woj. lubuskie)