02 kwietnia 2013

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2013)

Pierwszy tegoroczny numer biuletynu poświęcony jest w największym stopniu obszarowi „Zatrudnienia i integracji społecznej”. Znaleźć w nim można m.in. rozmowy z realizatorami projektów „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy”, „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” czy „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”. Piszemy również o projektach nagrodzonych w konkursie „Dobre praktyki EFS” 2012 oraz o prestiżowym wyróżnieniu przyznanemu polskiemu projektowi „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” w konkursie RegioStars 2013 Awards.

pdfIBG (nr 1/2013)