05 września 2013

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2013)

Drugi w tym roku numer biuletynu „Innowacje bez Granic” jest poświęcony przede wszystkim prezentacji rozwiązań innowacyjnych z obszaru "Dobre rządzenie". W tej grupie tematycznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, można się obecnie zapoznać z ponad dwudziestoma produktami innowacyjnymi. O części z nich można przeczytać w naszym biuletynie.

Do biuletynu dołączona jest wkładka tematyczna, w której zaprezentowano rozwiązania innowacyjne z obszarów Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Dobre rządzenie.

pdfIBG (nr 2/2013)
pdfWkładka tematyczna nr 1 (IBG 2/2013)