12 grudnia 2013

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 4/2013)

Ostatni w tym roku numer biuletynu „Innowacje bez Granic” jest poświęcony przede wszystkim rozwiązaniom innowacyjnym z obszaru Adaptacyjność. Do biuletynu dołączona jest wkładka tematyczna, w której zaprezentowano rozwiązania innowacyjne z obszarów Adaptacyjność oraz Edukacja i szkolnictwo wyższe.

pdfIBG (nr 4/2013)
pdfWkładka tematyczna nr 2 (IBG 4/2013)