13 kwietnia 2015

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2015)

Pierwszy w 2015 roku numer biuletynu „Innowacje bez Granic” jest różnorodny tematycznie – prezentujemy w nim artykuły i wywiady o przedsięwzięciach innowacyjnych, dotyczących między innymi wsparcia osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku pięćdziesięciu i więcej lat, rozwijania przedsiębiorczości społecznej, monitorowania losów absolwentów szkół wyższych czy kształcenia przez całe życie. 

Zapraszamy do lektury!

pdfBiuletyn Innowacje bez Granic nr 1_2015