06 lipca 2015

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2015)

Drugi w roku 2015 numer biuletynu „Innowacje bez Granic” pozwala przyjrzeć się ciekawym rozwiązaniom innowacyjnym i projektom realizowanym we współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Opisywane przedsięwzięcia dotyczą wielu różnych dziedzin – od monitorowania losów zawodowych absolwentów, przez budowanie współpracy instytucji działających na rynku pracy i wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, po wykorzystanie designu w podnoszeniu jakości usług publicznych. 

Zapraszamy do lektury!

pdfBiuletyn Innowacje bez Granic nr 2_2015