30 września 2010

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr III/2010)

Zapraszamy do zapoznania z trzecim numerem Biuletynu "Innowacje bez Granic", w którym znaleźć można m.in. rozmowy z Dorotą Bortnowską, zastępcą dyrektora Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na temat aspektów strategicznych, związanych z projektami innowacyjnymi i projektami współpracy ponadnarodowej oraz perspektywami dla Europejskiego Funduszu Społecznego w kolejnym okresie programowania, oraz z Jarosławem Dudą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Ponadto, jak w każdym numerze biuletynu rozmawiamy z realizatorami projektów, pytamy o możliwość wykorzystania korzystać z doświadczeń i produktów wypracowanych w ramach PIW EQUAL, a wreszcie piszemy o bieżących działaniach KIW oraz KOEFS.

pdfibg_2010_3.pdf