01 grudnia 2010

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr IV/2010)

W ostatnim w 2010 roku wydaniu Biuletynu "Innowacje bez Granic" prezentujemy projekty innowacyjne oraz projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – pomysły na innowacje oraz na korzystanie z wartości dodanej inicjatyw międzynarodowych, szanse i zagrożenia dostrzegane przez pomysłodawców, koordynatorów projektów, partnerów oraz osoby formułujące założenia konkursowe. Doświadczenia osób wdrażających projekty zdominował w tym numerze szeroko pojęty temat edukacji, w tym również kształcenia w administracji publicznej. Ponadto prezentujemy informacje dotyczące Sieci Tematycznych PO KL, o działaniach ponadnarodowej Sieci ds. Współpracy oraz Krajowego Ośrodka EFS, natomiast w stałej rubryce poświęconej działalności KIW podsumowujemy 2010 rok.

pdfibg_biuletyn_2010_4_www.pdf