Inclusive Europe Print

Inclusive Europe” jest projektem finansowanym z EFS, stanowiącym platformę ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej, mającym na celu zwiększenie mobilności i wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zarządzany jest przez szwedzką organizację Arbetsmiljoeforum, a realizowany z wieloma partnerami europejskimi, w tym w ścisłej współpracy z Krajową Instytucją Wspomagającą.

W tej zakładce znajdą Państwo aktualne informacje na temat projektu, jak również link do jego strony internetowej, publikacje wydane w ramach projektu na potrzeby polskich wnioskodawców (m.in. broszurę nt. głównych założeń projektu „Inclusive Europe”), a także aktualne informacje nt. działań realizowanych przez KIW w ramach projektu.

Dodatkowe informacje są dostępna na stronie internetowej Inclusive Europe

pdfBroszura Inclusive Europe