Innowacje

Krajowe Sieci Tematyczne Wydrukuj

W niniejszej zakładce zamieszczamy dokumentację ze wszystkich posiedzeń Krajowych Sieci Tematycznych. Dzięki temu będą Państwo mieli możliwość poznania specyfiki pracy każdej z Sieci, podejmowanych przez nią tematów, a także zakresu projektów innowacyjnych wdrażanych w obszarze funkcjonowania danej KST.