Współpraca Ponadnarodowa

Punkty kontaktowe Wydrukuj

W celu wsparcia działań ponadnarodowych w ramach EFS, Komisja Europejska powołała sieć ponadnarodowych punktów kontaktowych, za którą odpowiadają Instytucje Zarządzające EFS we wszystkich krajach UE. Sieć składa się z przedstawicieli krajowych oraz regionalnych instytucji publicznych, odpowiedzialnych za wdrażanie współpracy ponadnarodowej w ramach EFS. Główne zadania ponadnarodowych punktów kontaktowych to wsparcie podmiotów poszukujących partnerów ponadnarodowych do współpracy, opracowanie skutecznych narzędzi oraz wytycznych, mających na celu podniesienie efektywności działań ponadnarodowych, jak również wymiana niezbędnych informacji nt. współpracy ponadnarodowej w poszczególnych krajach: m.in. na temat ogłaszanych konkursów, systemu wdrażania, dobrych praktyk oraz imprez. 

Lista punktów znajduje się tutaj:

pdf Ponadnarodowe Punkty Kontaktowe