Biblioteka Kiw

Materiały KIW Wydrukuj

Zamieszczone w tej zakładce opracowania KIW zostały podzielone na trzy grupy: Podręczniki/Poradniki (rekomendacje KIW ułatwiające wdrażanie projektów), Zalecenia (wskazówki i zalecenia KIW odnośnie do realizacji projektów) oraz materiały Do konsultacji.

Aby ułatwić Państwu odnalezienie szukanego opracowania, pogrupowaliśmy je dodatkowo na te dotyczące projektów innowacyjnych (PI), projektów współpracy ponadnarodowej (PWP) oraz obydwu rodzajów projektów (Ogólne).