Dla Instytucji Pośredniczących Wydrukuj

Celem działań Krajowej Instytucji Wspomagającej jest wsparcie realizacji projektów innowacyjnych testujących realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z głównych obszarów  działania KIW  jest budowanie potencjału Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących II stopnia w obszarze upowszechniania i włączania oraz uświadamia im ich roli w tych procesach. W niniejszej zakładce znajdą Państwo informacje o wypracowywanych narzędziach wsparcia realizacji powyższych procesów, organizowanych spotkaniach roboczych oraz dobrych praktykach.