Dla Sieci Tematycznych Wydrukuj

Sieci Tematyczne, jako forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, której dotyczą projekty, ogrywa szczególną role w procesie upowszechniania i włączania wypracowanych produktów finalnych. Zaangażowanie członków Sieci reprezentujących przedstawicieli użytkowników oraz decydentów ma kluczowe znaczenie dla efektywności i skuteczności działań w powyższym obszarze. W tej zakładce znajdą Państwo informacje na temat inicjatyw Sieci Tematycznych mających na celu wdrożenie wypracowanych innowacji społecznych.