Podręczniki/poradniki Wydrukuj

Podręczniki i poradniki autorstwa Krajowej Instytucji Wspomagającej bądź rekomendowane przez KIW podzielono, dla Państwa wygody, na te dotyczące projektów innowacyjnych oraz pozycje odnoszące się do projektów współpracy ponadnarodowej.