Zalecenia Wydrukuj

Dokumenty zebrane w Zaleceniach mają charakter rekomendacji KIW, jako instytucji horyzontalnie wspierającej proces realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, co oznacza, że ich stosowanie nie jest obligatoryjne.

Przedstawione w tych opracowaniach sugestie można zastosować w całości lub części, w zależności od podejścia danej Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia do procesu wdrażania projektów oraz aktualnych potrzeb w tym zakresie.