Współpraca Ponadnarodowa

Fora partnerskie

Odpowiadając na zapotrzebowanie projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Krajowa Instytucja Wspomagająca wypracowała własny pomysł interaktywnego poszukiwania partnerów do międzynarodowej współpracy projektowej. Pomysł ten i zarazem narzędzie, to ponadnarodowe forum partnerskie. Dotychczas zostało zorganizowanych pięć tego typu wydarzeń, w których udział wzięło blisko 300 projektów oraz około 400 uczestników z 11 krajów UE. Kluczowym celem forum jest umożliwienie projektodawcom znalezienia odpowiednich partnerów oraz wymianę wiedzy i dobrych praktyk dotyczących współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym celu poszczególne projekty oraz ich przedstawiciele są dzieleni tematycznie na grupy, które omawiają możliwości zawiązania współpracy.

W tej zakładce znajdą Państwo informacje nt. ponadnarodowych forów partnerskich organizowanych przez KIW, obejmujące m.in. prezentacje, listy uczestników, fiszki projektowe oraz zdjęcia. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z organizacją ponadnarodowych forów partnerskich prosimy o kontakt z Zespołem ds. projektów współpracy ponadnarodowej w KIW.

W dniach 4-5 marca 2013 roku Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie kolejne, już VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Miało ono mniejszą skalę niż dotychczasowe wydarzenia, gdyż wzięło w nim udział 38 uczestników (do tej pory było to średnio 100 uczestników). Reprezentowanych było 37 projektów (22 z Polski, 8 ze Szwecji, 2 z Włoch, 1 z Hiszpanii i 4 z Belgii) w różnej fazie realizacji – od idei, poprzez fazę przygotowawczą aż do etapu wdrażania. Forum jako narzędzie bezpośredniego wsparcia beneficjentów w poszukiwaniu partnerów do współpracy, stanowi kontynuację i uzupełnienie dotychczasowych działań KIW mających na celu intensyfikację współpracy ponadnarodowej.

W dniach 20-21 listopada 2012 r. Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie V Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Wzięło w nim udział 97 uczestników, a reprezentowanych było 66 projektów (41 z Polski, 13 ze Szwecji, 3 z Niemiec, 5 z Włoch, 2 z Irlandii i 2 z Wielkiej Brytanii) w różnej fazie realizacji – od idei, poprzez fazę przygotowawczą aż do etapu wdrażania.

25-26 kwietnia 2012 roku Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała w Warszawie IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie, jak dotąd największe pod względem liczby projektów. Blisko 100 uczestników reprezentowało blisko 77 przedsięwzięć (33 z Polski, 22 ze Szwecji, 14 z Belgii, 6 z Czech i po jednym z Niemiec i Francji), w różnej fazie realizacji – od idei, poprzez fazę przygotowawczą aż do etapu wdrażania.
30-31 marca 2011 roku, w Warszawie Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała II Ponadnarodowe Forum Partnerskie. W Forum wzięli udział przedstawiciele z sześciu krajów: Polski, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Litwy i Czech w sumie 100 osób. Uczestnicy reprezentowali 80 projektów – 46 z Polski, 20 ze Szwecji, 6 z Finlandii, 8 z Niemiec. Prezentowane projekty były na różnych etapach wdrażania. Niektóre z nich były dopiero pomysłami, inne miały już zapewnione finansowanie lub były w trakcie realizacji. W Forum wzięli udział przedstawicie Komisji Europejskiej, AEIDL (The European Association for Information on Local Development) i Sieci w obszarze Współpracy Ponadnarodowej.
15-16 czerwca 2011 roku, w Warszawie Krajowa Instytucja Wspomagająca zorganizowała III Ponadnarodowe Forum Partnerskie. W Forum wzięli udział przedstawiciele z ośmiu krajów: Polski, Szwecji, Finlandii, Czech, Niemiec, Estonii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w sumie 84 osoby. Uczestnicy reprezentowali 53 projekty – 26 z Polski, 16 ze Szwecji, 4 z Czech, 2 z Finlandii, 2 z Niemiec, 1 z Estonii, 1 z Hiszpanii, 1 z Wielkiej Brytanii. Prezentowane projekty znajdowały się na różnych etapach wdrażania. Niektóre z nich były dopiero pomysłami, inne miały już zapewnione finansowanie lub były w trakcie realizacji. W Forum wzięli udział przedstawicie AEIDL (The European Association for Information on Local Development) i Sieci w obszarze Współpracy Ponadnarodowej.
22-23 listopada 2010 roku Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich zorganizowała I Ponadnarodowe Forum Partnerskie. W ten sposób zainicjowano nową formę wsparcia wnioskodawców i beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. W przyszłym roku planujemy dwa kolejne fora, a na naszym portalu chcemy uruchomić możliwość wyszukiwania partnerów.