Projekty o sobie (Zatrudnienie i integracja społeczna)

W tej części odnajdą Państwo prezentacje projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna (Priorytety I, VI, VII).

Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy (Priorytet VI)

Beneficjent: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ppsxPrezentacja: Pracownik 45+

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie (Priorytet VII)

Beneficjent: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

pdfPrezentacja_Wolontariat_jako_narzedzie