Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 4/2014)

Ostatni w 2014 roku numer biuletynu "Innowacje bez Granic" zawiera głównie informacje na temat rozwiązań z obszaru Adaptacyjność, takich jak model walidacji i uzupełniania kompetencji, system podmiotowego finansowania kształcenia czy rozwiązania wspierające osoby w wieku pięćdziesięciu i więcej lat. 

Zapraszamy do lektury!

pdfBiuletyn Innowacje bez Granic nr 4_2014

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 3/2014)

W tym numerze biuletynu „Innowacje bez Granic” skupiamy się głównie na kwestiach związanych z tematyką edukacji i szkolnictwa wyższego. Przedstawiamy ciekawe przedsięwzięcia innowacyjne realizowane w tym obszarze, dotyczące między innymi monitorowania losów absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych, wykorzystania możliwości Internetu do nauki matematyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego czy uznania efektów kształcenia nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ponadto prezentujemy laureatów organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą konkursuRegaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL”.

pdfBiuletyn Innowacje bez Granic nr 3_2014

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2014)

W niniejszym numerze biuletynu „Innowacje bez Granic” na plan pierwszy wysuwają się kwestie związane z zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego lub ze wsparciem procesów przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego usług społecznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej – czyli z tematyką podejmowaną najczęściej w obszarze Dobre rządzenie.

pdfBiuletyn "Innowacje bez Granic" nr 2/2014

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2014)

W niniejszym numerze biuletynu „Innowacje bez Granic”, poza opisami projektów z obszaru Zatrudnienie i integracja społeczna, zamieściliśmy także wywiady z beneficjentami, którzy realizują projekty ukierunkowane na wsparcie pracowników po 50. roku życia.

pdfIBG (1/2014)