Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2015)

Drugi w roku 2015 numer biuletynu „Innowacje bez Granic” pozwala przyjrzeć się ciekawym rozwiązaniom innowacyjnym i projektom realizowanym we współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Opisywane przedsięwzięcia dotyczą wielu różnych dziedzin – od monitorowania losów zawodowych absolwentów, przez budowanie współpracy instytucji działających na rynku pracy i wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, po wykorzystanie designu w podnoszeniu jakości usług publicznych. 

Zapraszamy do lektury!

pdfBiuletyn Innowacje bez Granic nr 2_2015

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2015)

Pierwszy w 2015 roku numer biuletynu „Innowacje bez Granic” jest różnorodny tematycznie – prezentujemy w nim artykuły i wywiady o przedsięwzięciach innowacyjnych, dotyczących między innymi wsparcia osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku pięćdziesięciu i więcej lat, rozwijania przedsiębiorczości społecznej, monitorowania losów absolwentów szkół wyższych czy kształcenia przez całe życie. 

Zapraszamy do lektury!

pdfBiuletyn Innowacje bez Granic nr 1_2015