Projekty Innowacyjne

Rozwiązania innowacyjne w obszarze Adaptacyjność

Broszura prezentująca wybrane rozwiązania innowacyjne w obszarze Adaptacyjność.

pdfKIW_broszura_Adaptacyjnosc_www.pdf

 

Rozwiązania innowacyjne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe

Broszura prezentująca wybrane rozwiązania w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe.

pdfKIW_broszura_Edukacja_www.pdf

Rozwiązania innowacyjne w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna

Broszura prezentująca wybrane rozwiązania innowacyjne w obszarze Zatrudnienie i integracja społeczna.

pdfKIW_broszura_Zatrudnienie_www.pdf

Rozwiązania innowacyjne w obszarze Dobre rządzenie

Broszura prezentująca wybrane rozwiązania innowacyjne w obszarze Dobre rządzenie.

pdfKIW_broszura_Dobre_rzadzenie_www.pdf

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poradnik jest przeznaczony dla projektodawców i beneficjentów projektów innowacyjnych PO KL, zarówno testujących, upowszechniających, w tym z komponentem ponadnarodowym, członków Sieci Tematycznych, pracowników Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami. W publikacji starano się przybliżyć odbiorcom pojęcia upowszechniania i mainstreamingu oraz wskazać narzędzia, za pomocą których można realizować i monitorować działania w obrębie obu tych procesów.

Treść poradnika została skonsultowana z Instytucją Zarządzającą PO KL. Pragniemy podziękować także za zgłoszone w procesie konsultacji dokumentu uwagi i sugestie, które pozwoliły nam na możliwie kompleksowe ujęcie problematyki działań upowszechniających i włączających do głównego nurtu polityk (Zestawienie uwag w załączeniu).

Zapraszamy również do zapoznania sie z publikacją Mainstreaming w pigułce, który stanowi „skrót” poradnika i zawiera najistotniejsze informacje, czyli elementarz upowszechniania i włączania w projektach innowacyjnych.

pdfupowszechnianie_i_mainstreaming_poradnik.pdf
pdfzestawienie_uwag_um_27082010.pdf

Mainstreaming w pigułce

Publikacja stanowi „skrót” poradnika Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zawiera najistotniejsze informacje, czyli elementarz upowszechniania i włączania w projektach innowacyjnych.

pdfmainstreaming_w_pigulce_www.pdf

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL

Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez beneficjentów oraz Instytucje Pośredniczące I i II stopnia, Krajowa Instytucja Wspomagająca opracowała Miniprzewodnik po ewaluacji w projektach innowacyjnych PO KL (publikacja dotyczy projektów innowacyjnych testujących), który ma stanowić materiał pomocniczy podczas planowania oraz realizacji procesu ewaluacji. Zawarte w nim zalecenia zostały skonsultowane z Instytucjami Pośredniczącymi I i II stopnia oraz z Instytucją Zarządzającą PO KL.

pdfkiw_miniprzewodnik_ewaluacja_kiw.pdf

Zarządzanie działaniami upowszechniającymi i włączającymi. Poradnik dla Instytucji Pośredniczących I i II stopnia

Materiał skierowany jest do Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia. Odnosi się do planowania i organizacji działań tych instytucji na rzecz wsparcia beneficjentów w procesie upowszechniania i włączania wypracowanych innowacyjnych rozwiązań.

pdfPoradnik zarządzanie upowszechnianie włączanie

Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w PO KL. Przegląd okresowy projektów innowacyjnych testujących w PO KL – zalecenia Krajowej Instytucji Wspomagającej

Poradnik stanowi zbiór praktycznych informacji i wskazówek na temat udziału opiekuna projektu w realizacji projektów innowacyjnych w PO KL. Ma więc charakter wspierający i doradczy, nie nakłada na opiekunów nowych obowiązków a jedynie proponuje pewne rozwiązania, które mogą usprawnić ich pracę oraz zwiększyć szansę na skuteczną realizację projektu innowacyjnego.

pdfkiw_poradnik_opiekuna_projektow_08_07_2011.pdf


Strona 1 z 2