Projekty Współpracy Ponadnarodowej

Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL 2007-2013

Zmiany dokumentu obejmują w szczególności dodanie załączników – ogłoszeń o konkursach w języku angielskim oraz wzoru fiszki projektowej, a także korekty/uzupełnienia wynikające z nowelizacji dokumentów programowanych PO KL. Dokument jest dostępny w dwóch wersjach, w trybie rejestruj zmiany oraz po akceptacji wprowadzonych zmian.
pdfZalecenia PWP - aktualne
pdfZalecenia PWP - aktualne (tryb zmian)
docZalecenia PWP - aktualne (doc)

Dokumenty archiwalne

Wersja obowiązująca do 31 grudnia 2010 roku.
pdfZalecenia PWP (do 31.12.2010)
pdfUwagi do Zaleceń PWP

Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL

Lista sprawdzająca do umowy o współpracy ponadnarodowej

Lista sprawdzająca do umowy o współpracy ponadnarodowej oraz lista uwag zgłoszonych na etapie konsultacji wraz z opisem statusu poszczególnych uwag.

docLista sprawdzająca do Umowy o współpracy ponadnarodowej
pdfUwagi do listy sprawdzającej do Umowy

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL, w projektach współpracy ponadnarodowej, które zakładają finansowanie zadań partnerów ponadnarodowych ze środków PO KL, partnerzy są proszeni o przedkładanie oświadczeń o kwalifikowalności VAT. W załączeniu propozycja wzoru oświadczenia w języku angielskim, przygotowana przez KIW.

Nowe instrumenty wsparcia dla projektodawców i beneficjentów wpływające na zwiększenie efektywności ogłaszanych konkursów i podniesienie jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL

Mając na uwadze ogłaszane aktualnie konkursy i wzrastającą liczbę realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej, a także związane z tym potrzeby w zakresie zwiększenia efektywności ogłaszanych konkursów oraz podnoszenia jakości realizowanych projektów, Krajowa Instytucja Wspomagająca przygotowała - we współpracy z przedstawicielami IP/IP2 – dwa instrumenty wsparcia do wykorzystania na rzecz potencjalnych Projektodawców i Beneficjentów PWP.

docNarzędzie - zwiększenie efektywności ogłaszanych konkursów PWP (Program warsztatów)
docNarzędzie - podniesienie jakości realizowanych projektów PWP (Zalecenia spotkanie informacyjne)