01 sierpnia 2012

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2012)

Drugi numer tegorocznego biuletynu poświęcony jest przede wszystkim prezentacji inicjatyw z dziedziny dobrego rządzenia. Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zagadnienia takie jak evidence-based policy, guality of governance, benchmarking oraz outsourcing usług społecznych dla coraz większej liczby przedstawicieli gmin, powiatów, województw oraz działów administracji rządowej brzmią znajomo, a nawet przyjaźnie. Realizowane zaś w ramach projektów innowacyjnych działania upowszechniające powstałe rozwiązania, w tym prowadzone przez Krajową Instytucję Wspomagającą, z pewnością przyczynią się do jeszcze szerszego wdrożenia i wypromowania standardów dobrego rządzenia w Polsce.

pdfibg_2012_02_web.pdf