Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 4/2012)

W bieżącym numerze biuletynu przedstawiamy m.in. inspirującą rozmowę z panią Iwoną Janicką, inicjatorką projektu realizowanego z wykorzystaniem doświadczeń duńskich „Mam dziecko – pracuję”. Projekt Fundacji Aktywności Lokalnej z Poznania ma szansę na przyczynienie się do poprawy godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.
  
Ponadto prezentujemy opisy innych ciekawych inicjatyw społecznych: elektronicznego programu doradczego (Wielowymiarowa Ocena Preferencji Zawodowych), a także narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych; wspierania pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w zdobywaniu oraz potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych, a pracodawców w poszukiwaniu pracowników (Platforma Flexicurity MiŚP).

pdfibg_2012_04.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 3/2012)

Trzeci w tym roku numer „Innowacji bez Granic” jest poświęcony przede wszystkim obszarowi edukacji. Przedstawiamy m.in. innowacyjne podejście do nauczania matematyki oraz do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, a także do rozwiązania problemu niedostosowania ofert kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy. O swoich pomysłach opowiedzieli nam, odpowiednio: prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, współrealizatorka projektu wykorzystującego innowacyjne narzędzie „Gramy w piktogramy” oraz Konrad Wróbel z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która poprzez organizowanie „młodzieżowych miniprzedsiębiorstw” chce rozpropagować w szkołach podejście „nauki przez działanie” (learning by doing). Piszemy także o projekcie „Innowacje edukacyjne”, który – korzystając z doświadczeń zagranicznych – wspólnie z pracodawcami wypracowuje gotowy do zastosowania w praktyce modułowy system kształcenia w szkole zawodowej.

Zapraszamy do lektury!

pdfibg_2012_03.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2012)

Drugi numer tegorocznego biuletynu poświęcony jest przede wszystkim prezentacji inicjatyw z dziedziny dobrego rządzenia. Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zagadnienia takie jak evidence-based policy, guality of governance, benchmarking oraz outsourcing usług społecznych dla coraz większej liczby przedstawicieli gmin, powiatów, województw oraz działów administracji rządowej brzmią znajomo, a nawet przyjaźnie. Realizowane zaś w ramach projektów innowacyjnych działania upowszechniające powstałe rozwiązania, w tym prowadzone przez Krajową Instytucję Wspomagającą, z pewnością przyczynią się do jeszcze szerszego wdrożenia i wypromowania standardów dobrego rządzenia w Polsce.

pdfibg_2012_02_web.pdf

Innowacje bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2012)

W czterech tegorocznych numerach biuletynu zaprezentujemy Państwu projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej, realizowane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ujęciu odpowiadającym obszarom tematycznym PO KL. W pierwszej odsłonie czas na „Zatrudnienie i integrację społeczną”. Z lektury aktualnego wydania biuletynu dowiedzą się Państwo m.in., jaki plan w zakresie działań intensyfikujących na rzecz realizacji projektów współpracy ponadnarodowej ma Instytucja Zarządzająca PO KL oraz jakie wyzwania i priorytety wyznacza sobie w 2012 roku Krajowa Instytucja Wspomagająca, a także w jaki sposób podejść do procesu mainstreamingu. Zachęcamy jednak do do lektury całego numeru!

pdfibg_2012_01.pdf