Dobre praktyki

Tutaj znajdą Państwo dobre praktyki w zakresie upowszechniania i włączania, kreowane przez Sieci Tematyczne.

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu umiejętnego upowszechniania projektów innowacyjnych „Jak się komunikować aby być zrozumiałym”

Audycja telewizyjna prezentująca rozwiązania innowacyjne

Audycja telewizyjna prezentująca rozwiązania innowacyjne, współfinansowane w ramach PO KL, wypracowane w województwie łódzkim

Audycję można obejrzec pod tym adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=3TxpJXvUK6U

Łódzka Platforma Transferu Wiedzy

Forum rozwiązywania problemów powstających podczas realizacji projektów innowacyjnych i/lub współpracy ponadnarodowej

Materiały dotyczące forum:

zipII Forum Rozwiązywania Problemów (2013)

Grupa Robocza Regionalnej Sieci Tematycznej ds. Nowej Perspektywy 2014-2020

Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Pomorskiego powołała Grupę Roboczą, której celem jest podjęcie próby włączenia wypracowanych rezultatów projektów innowacyjnych w postaci rekomendacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2014-2020. Poniżej zamieszczamy materiały z jej prac.

pdfProtokół Grupy Roboczej
pdfProtokół RST
docFISZKA PROJEKTOWA - projekty innowacyjne

Spotkanie konsultacyjne projektów innowacyjnych realizowanych w województwie podlaskim przy udziale członków Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa podlaskiego (woj. podlaskie)

Instrukcja walidacji produktu finalnego (woj. zachodniopomorskie)

Instrukcja oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (woj. zachodniopomorskie)